cancel

Scan QR Code

Use your phone’s camera to scan
and download the free app

wrapper-qrpopup-image

Конфіденційність

Політика конфіденційності

Highlands Community Charter and Technical School (HCCTS) створили додаток Highlands Brain як безкоштовний додаток. Ця ПОСЛУГА надається Хартією спільноти Хайлендс і Технічною школою безкоштовно та призначена для використання як є. Ця сторінка використовується для інформування відвідувачів щодо нашої політики щодо збору, використання та розкриття особистої інформації, якщо хтось вирішив скористатися нашим Сервісом.

Якщо ви вирішите скористатися нашим Сервісом, ви погоджуєтеся на збір і використання інформації стосовно цієї політики. Особиста інформація, яку ми збираємо, використовується для надання та покращення Сервісу. Ми не використовуватимемо вашу інформацію та не передамо її нікому, крім випадків, описаних у цій Політиці конфіденційності. Терміни, які використовуються в цій Політиці конфіденційності, мають таке ж значення, що й у наших Умовах використання, доступ до яких доступний на Highlands Brain, якщо інше не визначено в цій Політиці конфіденційності.

Збір і використання інформації

Для кращого досвіду під час користування нашою Сервісом ми можемо вимагати від вас надати нам певну особисту інформацію, включаючи, але не обмежуючись, ім’я, використання програми, надіслану роботу. Інформація, яку ми запитуємо, зберігатиметься нами та використовуватиметься, як описано в цій політиці конфіденційності.

Збір і використання довідкової інформації

Щоб підтримувати нашу функцію реєстрації відвідуваності, ми можемо вимагати від вас дозволити програмі відстежувати ваше місцезнаходження у фоновому режимі. Якщо ввімкнено, програма може відстежувати та збирати дані, що стосуються вашого місцезнаходження, коли ви входите в офіційну HCCTS або виходите з неї. Повний список містечок, що контролюються, можна переглянути тут.

Ми також можемо збирати дані, що стосуються вашого місцезнаходження, коли ви використовуєте проїзний документ застосунку для посадки на транспортні послуги.

Додаток використовує служби сторонніх розробників, які можуть збирати інформацію, яка використовується для вашої ідентифікації.

Посилання на політику конфіденційності сторонніх постачальників послуг, які використовуються програмою

* Сервіси Google Play
* Мікспанель
Polityka konfidentsiynosti

Highlands Community Charter and Technical School (HCCTS) stvoryly dodatok Highlands Brain yak bezkoshtovnyy dodatok. Tsya POSLUHA nadayetʹsya Khartiyeyu spilʹnoty Khaylends i Tekhnichnoyu shkoloyu bezkoshtovno ta pryznachena dlya vykorystannya yak ye. Tsya storinka vykorystovuyetʹsya dlya informuvannya vidviduvachiv shchodo nashoyi polityky shchodo zboru, vykorystannya ta rozkryttya osobystoyi informatsiyi, yakshcho khtosʹ vyrishyv skorystatysya nashym Servisom.

Yakshcho vy vyrishyte skorystatysya nashym Servisom, vy pohodzhuyetesya na zbir i vykorystannya informatsiyi stosovno tsiyeyi polityky. Osobysta informatsiya, yaku my zbyrayemo, vykorystovuyetʹsya dlya nadannya ta pokrashchennya Servisu. My ne vykorystovuvatymemo vashu informatsiyu ta ne peredamo yiyi nikomu, krim vypadkiv, opysanykh u tsiy Politytsi konfidentsiynosti. Terminy, yaki vykorystovuyutʹsya v tsiy Politytsi konfidentsiynosti, mayutʹ take zh znachennya, shcho y u nashykh Umovakh vykorystannya, dostup do yakykh dostupnyy na Highlands Brain, yakshcho inshe ne vyznacheno v tsiy Politytsi konfidentsiynosti.

Zbir i vykorystannya informatsiyi

Dlya krashchoho dosvidu pid chas korystuvannya nashoyu Servisom my mozhemo vymahaty vid vas nadaty nam pevnu osobystu informatsiyu, vklyuchayuchy, ale ne obmezhuyuchysʹ, imʺya, vykorystannya prohramy, nadislanu robotu. Informatsiya, yaku my zapytuyemo, zberihatymetʹsya namy ta vykorystovuvatymetʹsya, yak opysano v tsiy politytsi konfidentsiynosti.

Zbir i vykorystannya dovidkovoyi informatsiyi

Shchob pidtrymuvaty nashu funktsiyu reyestratsiyi vidviduvanosti, my mozhemo vymahaty vid vas dozvolyty prohrami vidstezhuvaty vashe mistseznakhodzhennya u fonovomu rezhymi. Yakshcho vvimkneno, prohrama mozhe vidstezhuvaty ta zbyraty dani, shcho stosuyutʹsya vashoho mistseznakhodzhennya, koly vy vkhodyte v ofitsiynu HCCTS abo vykhodyte z neyi. Povnyy spysok mistechok, shcho kontrolyuyutʹsya, mozhna perehlyanuty tut.

Dodatok vykorystovuye sluzhby storonnikh rozrobnykiv, yaki mozhutʹ zbyraty informatsiyu, yaka vykorystovuyetʹsya dlya vashoyi identyfikatsiyi.

Posylannya na polityku konfidentsiynosti storonnikh postachalʹnykiv posluh, yaki vykorystovuyutʹsya prohramoyu

* Servisy Google Play
* Mikspanelʹ

Дані журналу

Ми хочемо повідомити вам, що щоразу, коли ви користуєтеся нашим Сервісом, у разі помилки в додатку ми збираємо дані та інформацію (через продукти сторонніх розробників) на вашому телефоні під назвою «Дані журналу». Ці дані журналу можуть включати таку інформацію, як адреса Інтернет-протоколу («IP») вашого пристрою, назва пристрою, версія операційної системи, конфігурація програми під час використання нашого Послуги, час і дата використання вами Послуги та інші статистичні дані .

Печиво

Файли cookie – це файли з невеликою кількістю даних, які зазвичай використовуються як анонімні унікальні ідентифікатори. Вони надсилаються у ваш браузер із веб-сайтів, які ви відвідуєте, і зберігаються у внутрішній пам’яті вашого пристрою.

Ця служба не використовує ці «куки» явно. Проте програма може використовувати сторонній код і бібліотеки, які використовують «куки» для збору інформації та покращення своїх послуг. У вас є можливість прийняти або відмовитися від цих файлів cookie та знати, коли файли cookie надсилаються на ваш пристрій. Якщо ви вирішите відмовитися від наших файлів cookie, можливо, ви не зможете використовувати деякі частини цієї служби.

Постачальники послуг

Ми можемо наймати сторонні компанії та фізичних осіб з таких причин:

* Щоб полегшити наш сервіс;
* Надавати Сервіс від нашого імені;
* Надавати пов'язані з послугами послуги; або
* Щоб допомогти нам проаналізувати, як використовується наш Сервіс.

Ми хочемо повідомити користувачів цієї служби, що ці треті сторони мають доступ до вашої особистої інформації. Причина — виконання покладених на них завдань від нашого імені. Однак вони зобов’язані не розголошувати та не використовувати інформацію для будь-яких інших цілей.
Dani zhurnalu

My khochemo povidomyty vam, shcho shchorazu, koly vy korystuyetesya nashym Servisom, u razi pomylky v dodatku my zbyrayemo dani ta informatsiyu (cherez produkty storonnikh rozrobnykiv) na vashomu telefoni pid nazvoyu «Dani zhurnalu». Tsi dani zhurnalu mozhutʹ vklyuchaty taku informatsiyu, yak adresa Internet-protokolu («IP») vashoho prystroyu, nazva prystroyu, versiya operatsiynoyi systemy, konfihuratsiya prohramy pid chas vykorystannya nashoho Posluhy, chas i data vykorystannya vamy Posluhy ta inshi statystychni dani .

Pechyvo

Fayly cookie – tse fayly z nevelykoyu kilʹkistyu danykh, yaki zazvychay vykorystovuyutʹsya yak anonimni unikalʹni identyfikatory. Vony nadsylayutʹsya u vash brauzer iz veb-saytiv, yaki vy vidviduyete, i zberihayutʹsya u vnutrishniy pamʺyati vashoho prystroyu.

Tsya sluzhba ne vykorystovuye tsi «kuky» yavno. Prote prohrama mozhe vykorystovuvaty storonniy kod i biblioteky, yaki vykorystovuyutʹ «kuky» dlya zboru informatsiyi ta pokrashchennya svoyikh posluh. U vas ye mozhlyvistʹ pryynyaty abo vidmovytysya vid tsykh fayliv cookie ta znaty, koly fayly cookie nadsylayutʹsya na vash prystriy. Yakshcho vy vyrishyte vidmovytysya vid nashykh fayliv cookie, mozhlyvo, vy ne zmozhete vykorystovuvaty deyaki chastyny tsiyeyi sluzhby.

Postachalʹnyky posluh

My mozhemo naymaty storonni kompaniyi ta fizychnykh osib z takykh prychyn:

* Shchob polehshyty nash servis;
* Nadavaty Servis vid nashoho imeni;
* Nadavaty pov'yazani z posluhamy posluhy; abo
* Shchob dopomohty nam proanalizuvaty, yak vykorystovuyetʹsya nash Servis.

My khochemo povidomyty korystuvachiv tsiyeyi sluzhby, shcho tsi treti storony mayutʹ dostup do vashoyi osobystoyi informatsiyi. Prychyna — vykonannya pokladenykh na nykh zavdanʹ vid nashoho imeni. Odnak vony zobovʺyazani ne roz·holoshuvaty ta ne vykorystovuvaty informatsiyu dlya budʹ-yakykh inshykh tsiley.


Безпека

Ми цінуємо вашу довіру щодо надання нам вашої Особистої інформації, тому ми прагнемо використовувати комерційно прийнятні засоби її захисту. Але пам’ятайте, що жоден метод передачі через Інтернет або метод електронного зберігання не є на 100% безпечним і надійним, і ми не можемо гарантувати його абсолютну безпеку.

Посилання на інші сайти

Ця служба може містити посилання на інші сайти. Якщо ви клацнете посилання третьої сторони, вас буде спрямовано на цей сайт. Зверніть увагу, що ми не керуємо цими зовнішніми сайтами. Тому ми настійно рекомендуємо вам переглянути Політику конфіденційності цих веб-сайтів. Ми не контролюємо та не несемо відповідальності за вміст, політику конфіденційності чи практику будь-яких сторонніх сайтів чи служб.

Конфіденційність дітей

Ці Послуги не призначені для осіб віком до 13 років. Ми свідомо не збираємо особисту інформацію дітей віком до 13 років. Якщо ми виявляємо, що дитина віком до 13 років надала нам особисту інформацію, ми негайно видаляємо її з наших серверів. Якщо ви є батьком або опікуном і знаєте, що ваша дитина надала нам особисту інформацію, будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб ми змогли виконати необхідні дії.

Зміни в цій Політиці конфіденційності

Час від часу ми можемо оновлювати нашу Політику конфіденційності. Тому радимо періодично переглядати цю сторінку на предмет будь-яких змін. Ми повідомимо вас про будь-які зміни, опублікувавши нову Політику конфіденційності на цій сторінці. Ця політика діє з 06.04.2021.

Зв'яжіться з нами

Якщо у вас є запитання чи пропозиції щодо нашої Політики конфіденційності, не соромтеся зв’язатися з нами за адресою bobby.valentine@hccts.org.
Bezpeka

My tsinuyemo vashu doviru shchodo nadannya nam vashoyi Osobystoyi informatsiyi, tomu my prahnemo vykorystovuvaty komertsiyno pryynyatni zasoby yiyi zakhystu. Ale pamʺyatayte, shcho zhoden metod peredachi cherez Internet abo metod elektronnoho zberihannya ne ye na 100% bezpechnym i nadiynym, i my ne mozhemo harantuvaty yoho absolyutnu bezpeku.

Posylannya na inshi sayty

Tsya sluzhba mozhe mistyty posylannya na inshi sayty. Yakshcho vy klatsnete posylannya tretʹoyi storony, vas bude spryamovano na tsey sayt. Zvernitʹ uvahu, shcho my ne keruyemo tsymy zovnishnimy saytamy. Tomu my nastiyno rekomenduyemo vam perehlyanuty Polityku konfidentsiynosti tsykh veb-saytiv. My ne kontrolyuyemo ta ne nesemo vidpovidalʹnosti za vmist, polityku konfidentsiynosti chy praktyku budʹ-yakykh storonnikh saytiv chy sluzhb.

Konfidentsiynistʹ ditey

Tsi Posluhy ne pryznacheni dlya osib vikom do 13 rokiv. My svidomo ne zbyrayemo osobystu informatsiyu ditey vikom do 13 rokiv. Yakshcho my vyyavlyayemo, shcho dytyna vikom do 13 rokiv nadala nam osobystu informatsiyu, my nehayno vydalyayemo yiyi z nashykh serveriv. Yakshcho vy ye batʹkom abo opikunom i znayete, shcho vasha dytyna nadala nam osobystu informatsiyu, budʹ laska, zvʺyazhitʹsya z namy, shchob my zmohly vykonaty neobkhidni diyi.

Zminy v tsiy Politytsi konfidentsiynosti

Chas vid chasu my mozhemo onovlyuvaty nashu Polityku konfidentsiynosti. Tomu radymo periodychno perehlyadaty tsyu storinku na predmet budʹ-yakykh zmin. My povidomymo vas pro budʹ-yaki zminy, opublikuvavshy novu Polityku konfidentsiynosti na tsiy storintsi. Tsya polityka diye z 06.04.2021.

Zv'yazhitʹsya z namy

Yakshcho u vas ye zapytannya chy propozytsiyi shchodo nashoyi Polityky konfidentsiynosti, ne soromtesya zvʺyazatysya z namy za adresoyu bobby.valentine@hccts.org.