cancel

Scan QR Code

Use your phone’s camera to scan
and download the free app

wrapper-qrpopup-image

câu hỏi thường gặp

Bộ não là gì?

arrow

Brain là một ngôi nhà ảo dành cho sinh viên Highlands để có thể yêu cầu hỗ trợ, truy cập tài nguyên, điểm danh và liên lạc với nhóm hỗ trợ được cá nhân hóa của họ.

"Bộ não có sẵn trên tất cả các thiết bị không?

arrow

Có, The Brain hiện có trên Apple App store, Google Play Store và cả Web.

Có ai có thể sử dụng ứng dụng The Brain không?

arrow

Bạn phải là sinh viên tích cực của Trường Kỹ thuật và Điều lệ Cộng đồng Cao nguyên để đăng nhập thành công vào The Brain.

Làm thế nào để tôi có thể đăng ký trở thành sinh viên của Highlands?

arrow

Truy cập https://www.hccts.org/ để đăng ký trở thành sinh viên.

Tôi có thể đến đâu để tìm hiểu thêm về The Brain?

arrow

Chúng tôi có một diễn đàn tại https://community.highlandsbrain.com/ để tìm hiểu thêm thông tin.

Có bất kỳ chi phí để sử dụng Brain?

arrow

Có bất kỳ chi phí để sử dụng Brain?