cancel

wrapper-qrpopup-image

Về

Highlands Brain là trải nghiệm ưu tiên học sinh, ưu tiên thiết bị di động được thiết kế để giúp học sinh của Highlands thành công trong và ngoài trường học. chúng tôi thấy cần có thứ gì đó cho phép học sinh giao tiếp dễ dàng và dễ dàng tiếp cận tất cả nhiều dịch vụ và tài nguyên mà chúng tôi cung cấp.Highlands Brain hoàn thành tất cả những điều này và hơn thế nữa!