cancel

wrapper-qrpopup-image

در باره

‏Highlands Brain یک تجربه دانش آموز اول و اول با موبایل است که برای کمک به موفقیت دانش آموزان Highlands در مدرسه و خارج از مدرسه طراحی شده است. ما نیاز به چیزی را دیدیم که به دانش‌آموزان اجازه دهد به راحتی ارتباط برقرار کنند و به راحتی به همه خدمات و منابعی که ما ارائه می‌کنیم دسترسی داشته باشند. Highlands Brain همه اینها و موارد دیگر را انجام می‌دهد!